Sigortalanabilir Menfaat İlişkisi ve Hasara Katılım Prensibi

Sigortalanabilir Menfaat İlişkisi ve Hasara Katılım Prensibi

Son dönemde sıklıkla cevabının aradındığı iki önemli temel ilkenin açıklamasını yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi Sigortalanabilir Menfaat İlişkisi Prensibi, ikincisi ise Hasara Katılım Prensibi’dir. Temel olarak Sigortalanabilir Menfaat İlişkisi Prensibi 5 madde çerçevesinde toplanırken, Hasara Katılım Prensibi ise birden fazla sigorta şirketinin Koasürans (Birlikte Sigorta) oluşturarak; aynı riske, aynı anda, riski belli oranda bölüşerek teminat vermesidir.

Sigortalanabilir Menfaat İlişkisi Prensibi Nedir?

Sigorta iki taraflı bir akittir (sözleşme). Bu akidin konusu poliçe (sözleşme) sahibinin bunlar üzerindeki para ile ölçülebilir menfaatidir. Bu sözleşmede belirlenen koşullar çerçevesinde (teminat) finansal kayıplarını gidermeyi ve yerine koymayı amaçlamaktadır. Sigortalının malı ya da yaşamının zarara uğraması durumunda oluşacak olan maddi kayıplar sigortalanabilir menfaatleri göstermektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, altıncı kitabı Sigorta Hukuku başlığını taşımaktadır.

Sigortalanabilir menfaat prensibinin hangi unsurları taşıması gerektiğini de bu maddelerde açıkça belirtmiştir.

Sözleşmeye konu olacak teminatın;

  • İleride meydana gelmesi muhtemel bir olay olması,
  • Rizikonun meydana gelmesi durumunda ortaya çıkan kayıp veya zararın parayla ölçülebilir bir nitelik taşıması,
  • Rizikonun meydana gelmesi durumunda ortaya çıkan zararın öngörülebilir olması,
  • Rizikonun meşru olması,
  • Rizikonun ahlaka ve adaba uygun olmasıdır.

Baktığınızda bütün sigortalanabilir menfaat prensibi bu 5 madde çerçevesi etrafında toplanmaktadır.

Parayla ölçülemeyeni ve öngörülemeyen muhtemel risklere bu sebeple teminat verilemez. Gerek mal gerek hayat sigortaları akitlerinde (sözleşmelerinde ) savaş, biyolojik istila, gibi sebepleri hep teminat dışı bıraktıklarını ( istisna ) poliçeleriniz de, sigortalanabilir menfaat prensibi dışında kaldığı için görebilirsiniz.

Hasara Katılım Prensibi Nedir?

Sigortacının gerçek zararından fazlasını sigorta yoluyla elde etmemesi (haksız zenginleşme) ve sigortayı bir kar aracı görmemesidir bu prensibin temel amacı.

Hasara katılım prensibi, aynı değerin, aynı tehlikelere karşı aynı anda, aynı sigortalı menfaate, ilişkin olarak sigorta ettirilmiş olması halinde devreye girer. Ve sigortalının zararı için birden çok sigortacıdan tazminat almasını önler. Günümüzde bu prensibin uygulanabilmesi gerekliliğini getiren birden fazla aynı kişi, aynı teminat içeren poliçe düzenlenmiyor. Onun yerine genelde kozmetik, plastik, kağıt, izolasyon gibi yanıcı parlayıcı maddelerin yoğun kullanıldığı ve tek başına sigorta şirketinin üstlenmek istemediği ya da finanse edemeyeceği bu gibi sektörlerde, birden fazla sigorta şirketi koasürans oluşturarak (birlikte sigorta), aynı riske, aynı anda, riski belli oranda bölüşerek teminat vermesi daha güncel uygulanmaktadır.

Bu iki temel prensip, sizlere nelerin ve nasıl teminat altına alındığının ve hatta hasar ödemesinin temel uygulanan ilkelerine de ışık tutmaktadır.

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap