Konut Sigortası

Konut Sigortası / 04.03.2019

Bir toplumda konut beklentisi, toplum kesimlerinin gelir ve kültür düzeylerine göre çok değişik boyutlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu beklentilerden en önemlisi ve ilki temel barınma ihtiyacından geçmektedir. Sonrasında da yatırım ve geleceğimize miras bırakma isteği ile...