Blog

İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketici korunması açısından tehdit içermeyen ve azami koruma sağlayan tüm satın aldığımız ürünler Güvenli Üründür....

Hepimiz dijital dünyanın ve internet çağının fırsatlarından yararlanıyoruz. Aynı şekilde sosyal medya araçları da hayatımızın en önemli parçalarından biri ve biz tüm bunları...

Bir toplumda konut beklentisi, toplum kesimlerinin gelir ve kültür düzeylerine göre çok değişik boyutlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu beklentilerden en önemlisi ve ilki temel...

Bir telefonun içinde; kamera, banka, bilgisayar, kütüphane, müzik çalar, radyo vb. gibi birçok şeyi barındırması ister istemez hayatımızın vazgeçilmezi olmaktadır. Bu fonksiyonlar arttıkça...

Şirket iflaslarının dörtte biri tahsil edilemeyen alacaklardan oluşmaktadır. Tahsil edilemeyen alacaklar şirketin likidite ve şirket karlılığını olumsuz yönde etkiliyor. Şirketler, çek, ipotek, teminat...

En fazla merak edilen ve hakkında soru sorulan konuların başında Zorunlu Trafik Sigortası gelmektedir. Gerçekleşen düzenlemeler, yeniden yapılandırmalar vb. değişiklikler Zorunlu Trafik Sigortası...

İşleyiş olarak bakıldığında bankalardan alınan teminat mektubundan çok fazla bir farkı bulunmamasıyla birlikte, Kefalet Sigorta’sının en önemli faydası risklerinizi tek bir tarafta toplamamış...